ITCARD governing bodies

Composition of the Supervisory Board

  • Krzysztof Radziszewski – Chairman
  • Krzysztof Domosławski – Vice -chairman
  • Irena Kopik
  • Daniel Sarad
  • Krzysztof Wójcik
  • Sławomir Ziółek

Composition of the Management Board

  • Jarosław Chrzanowski – President
  • Adam Matyaszek – Vice-president
  • Michał Janik – Member of the Board